Công ty Cổ phần May thời trang chuyên nghiệp Giao Yến - PROSPORT được thành lập từ năm 2007 tới nay đã có 4 nhà máy: Prosport Giao Thủy, Prosport Giao Yến, Prosport Hồng Thuận, Prosport Hà Tĩnh

 

Thách thức: ProSport là đơn vị lần đầu tiên ứng dụng hệ thống ERP để quản trị toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy ProSport Giao Yến, Prosport Hồng Thuận,  sau đó tiến tới ứng dụng trong toàn các công ty của ProSport Group. Phía ProSport không có một đội dự án tham gia trực tiếp vào triển khai toàn thời gian. Các cán bộ chuyên trách vừa làm công việc hàng ngày vừa tham gia triển khai dự án. Phạm vi triển khai của nhà máy ProSport Giao Yến khá rộng từ phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật, kho nguyên phụ liệu, xưởng cắt, kho thành phẩm và đến bộ phận kế toán. Áp lực công việc hàng ngày khá nhiều nên hệ thống ERP Oracle chỉ đi vào vận hành hiệu quả khi các công đoạn nhập dữ liệu được tự động hóa tối đa.

 

Giải pháp: Chúng tôi đã đưa ra mô hình tổng thể cho ProSport Group, tự động hóa quá trình nhập liệu bằng tem QR code và đưa các mô hình kho, quản lý xưởng cắt là mô hình OPM của Oracle và quản lý xưởng may là mô hình ODM của Oracle vào ứng dụng thành công tại ProSport. Hệ thống báo cáo tài chính của ProSport được sinh ra dựa vào các giao dịch realtime hàng ngày ở các bộ phận từ kho nguyên liệu, xưởng cắt, xưởng may, kho thành phẩm và theo dõi doanh thu xuất hàng theo thời gian thực. Mô hình triển khai tại ProSport: