GenViet với thương hiệu quần Jeans cho tất cả các lứa tuổi với hệ thống hơn 70 cửa hàng bán lẻ khắp toàn quốc. GenViet có mô hình sản xuất kinh doanh ngành may đa dạng và phức tạp từ khâu thiết kế để đặt mua nguyên phụ liệu về sản xuất và bán lẻ và tham gia cả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng FOB và hàng CM với hai nhà máy ở Hà Nam và Thái Bình. GenViet duy trì hệ thống bán lẻ trên một giải pháp riêng và yêu cầu tích hợp giữa hệ thống ERP và hệ thống bán lẻ. Về mặt quản trị GenViet được chia thành 4 công ty, tuy nhiên về mặt pháp lý chỉ có 3 công ty nên cần triển khai giải pháp hợp nhất báo cáo tài chính cho hai công ty là GenViet Cung Ứng và GenViet thương mại để lên báo cáo tài chính pháp lý cho GenViet. Tiếp đến là báo cáo tài chính hợp nhất của toàn GenViet Group. 

Chúng tôi tư vấn mô hình quản trị cho GenViet bao gồm 3 nhóm công ty chính: công ty GenViet cung ứng chuyên về hoạt động FOB và bán sản phẩm của GenViet sang cho công ty GenViet Thương mại. Hai nhà máy GenViet ở Hà Nam và Thái Bình sẽ làm gia công cho GenViet cung ứng và nhận đơn hàng gia công trực tiếp từ các khách hàng gia công. Trên mô hình như vậy toàn bộ hoạt động kinh doanh của GenViet đã được kiểm soát và hoạt động ổn định trên hệ thống ERP Oracle EBS. Mô hình tổ chức của GenViet được triển khai như sau: