MIAN GROUP là tập đoàn lớn hoạt động đa lĩnh vực trong đó ngành may với 5 nhà máy và hơn 10000 công nhân. Mian thành lập công ty Minh Anh Apparel (MAP) để tiến vào lĩnh vực làm đơn hàng FOB nhằm gia tăng lợi nhuận thay vì làm gia công CM truyền thống. Bright Cloud cùng với giải pháp ngành may dựa trên sản phẩm Oracle EBS được lựa chọn để triển khai tại Minh Anh Apparel . Tuy nhiên hoạt động FOB của Minh Anh Apparel lại liên quan đến các nhà máy nên việc theo dõi nguyên phụ liệu của MAP về mặt vật lý lại được thực hiện ở các nhà máy. Ban lãnh đạo Mian Group muốn chia dự án thành nhiều giai đoạn để làm quen dần với công việc số hóa ở Mian Group.

Chúng tôi đã đưa ra khái niệm quản lý tài sản về mặt logic và quản lý vật chất cụ thể về mặt vật lý để giúp Mian Group quản lý được toàn bộ giá trị tài sản của MAP tai các nhà máy và cùng với việc sử dụng nguồn lực của các nhà máy quản lý về mặt vật lý nguyên phụ liệu, hàng hóa sẽ tự động sinh ra các giao dịch kế toán cho MAP với mô hình tổ chức như dưới đây.