Chúng tôi sử dụng ba màu: màu xanh da trời, màu vàng và màu đỏ thiết kế logo của Bright Cloud bằng hình ảnh đám mây số hóa, ánh mặt trời và tinh thần Bright Cloud luôn rực lửa khi mang đến sự thay đổi và quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp để thay đổi và phát triển.
- Chữ Bright Cloud màu đỏ phản ánh ý chí rực lửa của Bright Cloud quyết tâm hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số thành công với tinh thần luôn luôn sáng tạo, sẵn sàng thay đổi và tiến đến thành công.
- Màu Xanh da trời với mong muốn đưa lại những công nghệ hiện đại nhất, với đám mây số hóa dần phản ánh mục tiêu làm rõ từng phần trong tổng thể quản trị doanh nghiệp để tiến tới chuyển đổi số hoàn toàn các hoạt động của doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát triển có hiệu quả.
- Màu vàng phản ánh sinh lực, nguồn lực ban lãnh đạo BRC giành cho các dự án và sự định hướng sáng suốt đảm bảo chắc chắn định hướng cùng khách hàng tiến đến thành công toàn diện trong cách mạng chuyển đổi số, nâng tầm hoạt động quản trị của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển nhanh hơn và thay đổi dễ dàng thích ứng với thị trường, vượt qua đối thủ cạnh tranh, gắn chặt với khách hàng.

Bright Cloud, chúng ta sẵn sàng làm việc, học hỏi cả đêm để kịp thời nắm rõ các đặc thù của khách hàng và tìm tòi, nghiên cứu đưa ra giải pháp nhanh chóng đáp ứng đúng tiến độ của dự án.